Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az év turisztikai élménye
Kiíró:
Magyar Turisztikai Ügynökség; Földművelésügyi Minisztérium
Határidő:
05/31/2018
Érvényes:
05/31/2018
Tárgymutató:
cím, Az év turisztikai élménye
Pályázhat:
ökoturisztikai létesítmények üzemeltetői, programok szervezői (például erdőgazdaságok, natúrparkok, nemzeti park igazgatóságok, önkormányzatok, társadalmi szervezetek, társas- és magánvállalkozások stb.)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


Pályázati felhívás
"AZ ÉV ÖKOTURISZTIKAI ÉLMÉNYE"
cím elnyerésére

A Földművelésügyi Minisztérium (FM) Környezetügyért felelős Helyettes Államtitkársága és a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) pályázatot ír ki "Az év ökoturisztikai élménye 2018" cím elnyerésére.
A pályázat célja, hogy az ökoturisztikai létesítmények és működtetőik, illetve az ökoturisztikai programok szervezői számára lehetőséget adjon kínálatuk élményalapú, a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 horizontális célrendszerére épülő és a Nemzeti Tájstratégia szellemiségéhez illeszkedő megmérettetésre. A pályázat elsődlegesen a látogató/turista által a természetben átélhető élményre fókuszál.
A legjobb pályaművek a pályázatot kiíró szervezetek elismerésében részesülnek. A címet elnyerő élményforrásokat a pályázat lebonyolításában közreműködő szervezetek kommunikációs tevékenységük során kiemelten kezelik.

Ki és milyen kategóriában pályázhat?
A cím elnyerésére ökoturisztikai létesítmények üzemeltetői, programok szervezői (például erdőgazdaságok, natúrparkok, nemzeti park igazgatóságok, önkormányzatok, társadalmi szervezetek, társas- és magánvállalkozások stb.) pályázhatnak, az alábbi kategóriákban:
Az év "együtt-élő" ökoturisztikai élménye - "Élmény a helyiekkel"
A helyi közösségekkel és a természeti környezettel harmonikusan együtt élő turizmus megvalósítása.
Az év "családbarát" ökoturisztikai élménye - "Élmény a családnak"
Több generáció közös élményszerzését lehetővé tevő turisztikai attrakciók megvalósítása, infrastruktúrájuk családbarát szempontú fejlesztése.
Az év "hozzáférhető" ökoturisztikai élménye - "Élmény korlátok nélkül"
A fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés, illetve az attrakciók közvetlen elérhetősége.
Az év "érthető" ökoturisztikai élménye - "Élmény egyértelműen"
A következetes, informatív és közérthető tájékoztatás, illetve a többnyelvűség megfelelő megvalósítása.
Az év "digitális" ökoturisztikai élménye - "Digitális öko-élmény"
A digitális technológia kreatív és innovatív használata az ökoturizmusban: a digitális élményt a természetben éli át a látogató az ott átélt élményeket gazdagítja vagy a digitális élmény természetjárásra ösztönzi, motiválja a látogatót/turistát.
Az ökoturisztikai élmények megvalósulhatnak például látogatóközpontokban, tanösvényeken, egyéb bemutatóhelyeken (pl. állatkert, arborétum, vadaspark stb.), erdei kisvasutakhoz kapcsolódva, vezetett túrák alkalmával, ökoturisztikai programokon és rendezvényeken, illetve konkrét ökoturisztikai létesítményekhez/programokhoz köthető digitális technológiák igénybevétele során.
A pályázat évente kerül kiírásra/meghirdetésre. Minden szervezet kategóriánként legfeljebb egy pályázatot nyújthat be, ugyanakkor - önálló pályázat benyújtásával - több kategóriában is lehet pályázni.

Melyek a cím elnyerésének szakmai feltételei?
A címet csak azok a létesítmények, programok nyerhetik el, amelyek megfelelnek az ökoturizmus alapelveinek:
- A bemutatás alapvetően a természeti vonzerőkön alapul;
- a természeti erőforrások környezettudatos/környezetbarát használata jellemzi;
- a létesítmény kialakítása/program szervezése során kiemelt figyelmet fordítottak annak tájba/autentikus környezetbe illesztésére;
- a résztvevők számára autentikus élményeket nyújt, a terület értékeinek alapos, élményszerű és terepi megismerését teszi lehetővé;
- tudatosan oktató- és szemléletformáló szerepe van, a látogatókat igyekszik meggyőzni a természeti örökség megőrzésének fontosságáról;
- helyi termékek felhasználása és helyi szolgáltatások kínálata a létesítményben/programon;
- hasznot hoz a helyi közösség számára (pl. foglalkoztatásban, szerződéses partnerek révén);
- az élményt nyújtó program, létesítmény megvalósítása/kialakítása nem jelent természeti károkozást;
- védett területek esetében a működési területével érintett nemzeti park igazgatóság nem emel kifogást az élményt nyújtó szolgáltatás/program ellen.
A cím elnyerésének további, a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 célrendszeréhez igazodó minimum elvárásai:
- A turista (magas minőségű, autentikus módon megvalósított) élményekkel gazdagodik;
- az élmény bárki számára szabadon vagy előzetes bejelentkezéssel elérhető;
- az élményt a természetben éli át a látogató/turista, vagy az átélt élmény természetjárásra ösztönzi, motiválja a látogatót/turistát;
- az élmény Magyarországon valósul meg;
- a turista természetközeli tájakat, természeti értékeket ismer meg;
- az élmény által megerősödik a természeti erőforrások és értékek megőrzésének fontossága;
- az élmény figyelembe veszi a fenntarthatósági szempontokat.
A fent megnevezett alapelveknek való megfelelésről a pályázóknak a pályázati adatlapon kell számot adni. A pályázat alapjául szolgáló élmény megítélésének kategóriánkénti, speciális szempontrendszerét - amely alapján az előzetes értékelés során kiválasztott pályázatok pontozása történik - az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az adatlap további, az értékelés során előnyt jelentő kritériumokat is tartalmaz (pl.: az élmény a főszezonon kívül is elérhető).
A különböző rendezvények/programok során megvalósuló ökoturisztikai élményekkel abban az esetben lehet pályázni, amennyiben azok 2018. január 01.-augusztus 31 között valósulnak meg. A pályázat meghirdetése előtti rendezvényekről/programokról fotó/film/közösségi média dokumentációt kell mellékelni. A video fájlokat a pályázat mellékleteként bármilyen kiterjesztésben (.mpeg .asf, .avi, .divx, stb.) óriásfájlként az okoturizmus@fm.gov.hu címre és/vagy a rámutató link megküldésével lehet bemutatni.

Milyen formában és határidővel kell beadni a pályázatot?
A pályázati adatlapot a 1. melléklet tartalmazza, illetve letölthető az alábbi honlapokról:
FM Környezetügyért felelős Helyettes Államtitkárság - http://www.termeszetvedelem.hu/okoturizmus
Magyar Turisztikai Ügynökség. - https://mtu.gov.hu
A kitöltött pályázati adatlapot kizárólag e-mailben, csatolt állományként szükséges továbbítani az alábbi címre: okoturizmus@fm.gov.hu (Takács Ádám - tanácsos, FM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály).
Az állomány nevét kérjük a következőképpen képezze (ékezetes betűk nélkül): szervezet rövid neve_pályázati élmény jelzője (pl. KitalaltKft_ertheto.doc vagy .pdf)
A pályázathoz kötelező jelleggel csatolni kell az ökoturisztikai létesítmény aktuális állapotát, vagy a megvalósult program, alkalmazott digitális technológia élményközpontúságát bemutató (5 db) fényképet. A pályázathoz csatolható egy darab kiadvány elektronikus verziója, amely az adott ökoturisztikai létesítményt, programot és/vagy az alkalmazott digitális technológiát mutatja be.

A pályázat beérkezésének határideje: 2018. május 31. (csütörtök). A bírálóbizottság csak a meghatározott feltételek szerint, határidőre és hiánytalanul beérkezett pályázatokat bírálja el.

Hogyan történik a pályázatok elbírálása?
A beérkezett pályázatokat a pályázat lebonyolításában közreműködő szervezetek delegáltjaiból álló szakmai munkacsoport bírálja el. A munkacsoport a bírálatba egy, a pályázat témájában jártas külsős szakértőt is bevonhat.
Az elbírálás két szakaszból áll, melyek a következők:
1. szakasz: az ökoturizmus alapelveinek, valamint a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 releváns célrendszerének való megfelelés előzetes értékelése a beadott pályázati adatlap alapján. Azok a pályázatok, amelyek az összpontszám 70% át nem érik el, a második értékelési szakaszban, így a helyszíni bejárásban és az azzal járó részletes értékelésben nem vesznek részt.
2. szakasz: az ökoturisztikai létesítmények és programok élményközpontúságának értékelése, az értékelő lapon (2. sz. melléklet) megadott szempontok szerint, előre egyeztetett, vagy esetenként anonim helyszíni bejárás tapasztalatai alapján. Kérjük a pályázót, tegye lehetővé a létesítmény térítésmentes megtekintését vagy a programon való részvételt.
Amennyiben a helyszíni bejárás időszakában a pályázó program nem érhető el (pl.: az év egy adott időpontjához kötődik), a pályázati anyaghoz az alapkövetelmények teljesítése mellett az élményközpontúságot bizonyító további 10 fényképfelvételt és/vagy 5 perces videó összeállítást és vendégértékelési dokumentációt (pl. vendégkönyv, közösségi média) kell benyújtania. A bírálóbizottság tagjai a pályázatokat pontozással minősítik, a végső pontszám az egyes bírálók által adott pontszámok átlagolásával születik meg. A második értékelési szakaszba bejutott ökoturisztikai létesítményekről a bizottság szöveges formában rövid szakmai értékelést ad. A bírálóbizottság a pályázat benyújtási határidejét követő 90 napon belül készíti el a pályázati döntéshez szükséges javaslatát.
A cím odaítéléséről - a szakmai bírálóbizottság javaslata alapján - a természetvédelemért felelős helyettes államtitkár és a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetője dönt. Általános szabályként minden kategóriában 1 díj kerül kiosztásra, kategórián belül nincsenek helyezettek. Pontegyezés esetén több pályázat is elismerésben részesülhet. A cím adományozására csak megfelelő minőségi színvonalat elért pályázatok esetén kerül sor.
A pályázat eredményét a kiíró szervezetek saját honlapjukon hozzák nyilvánosságra, a nyerteseket írásban értesítik.

Mivel jár az elismerés?
A nyertes pályázók oklevelet kapnak, amelyet jogosultak a létesítményben vagy egyéb, arra alkalmas helyen közszemlére tenni, illetve a hivatalos logót kihelyezheti a honlapjára.
A nyertes pályázók a címet használhatják az ökoturisztikai létesítmény, program marketingjében, kommunikációjában, promóciós eszközein. A címet, valamint a díj elnyerését szimbolizáló "Az év ökoturisztikai élménye" logót a nyertes helyszínek - az adományozás évének megjelölésével - korlátlan ideig használhatják kommunikációs és promóciós felületeken. A pályázatot kiíró szervezetek a nyertes létesítményt kiemelten kezelik ökoturisztikai jellegű kommunikációs tevékenységük során.
A nyertes létesítmény:
- kiemelt megjelenési lehetőséget kap a Magyar Turisztikai Ügynökség saját kommunikációs felületein;
- megjelenési lehetőséget kap a természetvédelemért felelős minisztérium szakági, az ökoturisztikai kínálatot bemutató online és nyomtatott kommunikációs felületein;
- megjelenési lehetőséget kaphat a pályázatot követő évben, a kiíró szervezetek kiemelt eseményein (pl., Magyar Nemzeti Parkok Hete központi nyitóhétvégéje);
- részvételi lehetőséget kap az MTÜ által szervezett ökoturisztikai workshopokon (pl. értékesítés ösztönző workshop; a korábbi nyertes/díjazott létesítmények tapasztalatainak átadására, új lehetséges irányvonalak meghatározására szolgáló szakmai találkozókon).

Az elismeréseket a természetvédelemért felelős helyettes államtitkár és a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetője (akadályoztatásuk esetén megbízottjaik) nyilvános ünnepség keretében adják át.

További információ
Javasoljuk, hogy a pályázat sikeressége érdekében, a pályázati adatlap kitöltése során tekintse át és vegye figyelembe az értékelőlapon található szempontrendszert.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Takács Ádám (tanácsos, FM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály)
telefon: +36 (1) 795-2506; e-mail: okoturizmus@fm.gov.hu
Császár Zsuzsa (vezető szakértő, Magyar Turisztikai Ügynökség)
telefon: +36 (1) 488-8758, e-mail: Zsuzsa.Csaszar@mtu.gov.hu
http://magyarnemzetiparkok.hu


Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum