Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az év nőgyógyásza 2018
Kiíró:
femiramis.hu
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
03/31/2019
Tárgymutató:
díj, Az év nőgyógyásza 2018
Pályázhat:
minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgárságú természetes személy
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Az ÉV NŐGYÓGYÁSZA 2018 - SZABÁLYZAT

Minden korosztályú Hölgy számára hatalmas dilemmát jelent a megfelelő nőgyógyász megtalálása. A kérdés,- legyen első vagy valami oknál fogva váltás miatt- ami elhangzik a nők között: "Tudsz ajánlani egy jó nőgyógyászt?”
A családi,- baráti körben esetleg kollégák között majd legvégső esetben az interneten kezdünk érdeklődni, kutakodni. Nézzük, olvassuk a véleményeket, mérlegelünk. Persze mindenkinek más a jó, mindenki mást keres. Van, amikor mi kérdezünk, van, amikor tőlünk kérdeznek. Mindkettő nehéz helyzet.
A Femiramis.hu célul tűzte ki, hogy megtalálja Magyarország legjobb nőgyógyászát. Ebben kérjük a Hölgyek, a Ti segítségét/segítségeteket. Nevezd nőgyógyászod, írd le egy rövid történetben vagy jellemzéssel, hogy miért gondolod, hogy a Te nőgyógyászod a legnagyobb Hős, aki megérdemli ezt a kinevezést.
Várjuk a történeteket!
A Pályázók jelölése:2018. október 01.-2019. március 31
Közönségszavazási időszak: 2018. október 01.-2019. május 01.
Jelöld megbízható nőgyógyászod!
A nők számára fontos, hogy olyan nőgyógyászt találjanak, aki mind szakmailag mind emberileg elismert és jól végzi munkáját. Ezen "hősöket” szeretné megtalálni a Femiramis.hu az olvasói/követői szavazatainak segítségével.
A jelen Pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a MeDiRatio Kft. (1114. Budapest, Bartók Béla út 15/D) által üzemeltetett https://femiramis.hu/ linken elérhető Femiramis.hu weboldalon meghirdetésre kerülő Az Év Nőgyógyásza elnevezésű pályázatra (a továbbiakban: Pályázat) az alábbi feltételekkel.

1. A Pályázaton résztvevő személyek
A Pályázaton Szavazóként (a továbbiakban: Szavazó) részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgárságú természetes személy aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Pályázatból történő kizárás bármely feltétele.A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
- a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
- egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
A pályázatban jelöltként (a továbbiakban: Jelölt) részt vehet minden Magyaroszágon praktizáló nőgyógyász, akivel szemben nem áll fenn a Pályázatból történő kizárás bármely feltétele.
Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Pályázat időtartama alatt, vagy az elbírálást megelőzően nem fogadja el, vagy visszavonja. A kizárás tényéről a Femiramis.hu. nem értesíti a Szavazót.
Figyelem! A jelölés feldolgozása minimum 5 munkanapot vesz igénybe!

2. A Pályázat leírása
A Pályázat a Jelöltek számára meghirdetett része
A Femiramis.hu 2018. Az Év Nőgyógyászát keresi, aki munkáját lelkiismeretesen végzi, és legfontosabb szempontja a páciense egészsége. Jelölést leadni a Femiramis.hu Az Év Nőgyógyásza aloldalán lehet. A weboldalra látogató a jelentkezési felületre jutva jelölheti az a nőgyógyászt, akit ő Hősnek tart. (továbbiakban: Jelölés).A jelölt személyről az alábbi adatokat kell feltölteni: név, rendelő elérhetősége és egy rövid történet, miért is az Ő jelöltje alkalmas a pályázat megnyerésére.
A jelölt telefonos, illetve e-mailes értesítést kap egy linkkel, amelyre válaszolva vissza is utasíthatja a jelölést.
A nyertest a határidőre beérkező szavazatok száma, és az értékelések pontszámának átlaga alapján hirdeti ki a Femiramis.hu.
A Pályázat Szavazók számára meghirdetett része
A Szavazók a közönségszavazási időszakban egy e-mail címről, illetve egy facebook profilról egy szavazatot adhatnak le. A szavazók külön 1-5 pontot adhatnak az elérhetőség, emberi hozzáállás és szaktudás szempontjából.

3. A Pályázat időtartama
A Pályázat teljes egésze Ezen belül:
A Pályázók jelölése: 2018. október 01.-2019. március 31.
Közönségszavazási időszak: 2018. október 01.-2019. május 01. között zajlik.A Pályázaton részt venni a Pályázat meghirdetésének időpontjától, a Pályázat utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Pályázat időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező pályázati anyagok nem kerülnek elbírálásra.
A közönségszavazási időszakra jelentkezni a szavazás meghirdetésének időpontjától, a szavazás utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Szavazás időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett szavazatok érvénytelenek, szavazatok nem vehetők figyelembe.

4. Jelentkezés a Pályázatra, részvételi feltételek
A jelöltek közül kizárólag azok pályázati anyagai kerülnek elbírálásra, akik hozzájárulásukat adják a pályázatban való részvételre, jelölésüket elfogadták.Szavazók esetén
- szavazat leadása Facebook felhasználói profillal a közönségszavazási szakaszban
- jelen Szabályzat elfogadása, és a jelen Szabályzatban foglaltak szerinti adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte (az adatvédelmi előírásokban lévő időszak alatt az adatok kezelésének elfogadása)

5. Nyeremény
A legtöbb értékelési pontot kapott nőgyógyász nyereménye: bruttó 200 000 Ft, azaz bruttó kétszázezer forint.A nyeremény a hatályos törvények szerinti személyi jövedelemadó levonásával kerül kifizetésre. A megnyert bruttó összegből a könyvelés időpontjában hatályos és irányadó jogszabályokban meghatározottak szerint SZJA előleg kerül levonásra. A nyeremény összegét a nyertesnek a 2018-as adóbevallásában szerepeltetni szükséges.
A nyeremény másra át nem ruházható.
A Femiramis.hu-t üzemeltető MeDiRatio Kft. vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereménnyel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését. A MeDiRatio Kft. nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.
A MeDiRatio Kft. az itt felsorolt nyereményen túl további nyereményeket jelen Pályázattal összefüggésben nem oszt ki.

6. A nyeremények kézbesítése, átvétele
Amennyiben a nyeremény átvétele a jelölt hibájából meghiúsul 30 napon túl, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a MeDiRatio Kft -t semmilyen felelősség nem terheli.Amennyiben a nyertes Jelölt nem tud részt venni a díjátadón, a nyeremény kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Jelölt értesítési adatainak, és a pénznyeremény átutalásához a Nyertes bankszámlaszámának hiánytalan és pontos megadása, illetve a pénznyeremény átutalásához szükséges nyilatkozatok megtétele.
A pénznyereményre, illetve a pénznyeremény átvételére való jogosultság további feltétele, hogy a nyertes Jelölta hatályos jogszabályok által megkívánt valamennyi, az adózási előírásokhoz kapcsolódó, illetve a könyvelés elvégzéséhez szükséges nyilatkozatot hiánytalanul, hibátlanul, a valóságnak megfelelő adatok megadásával megtegye, és azt határidőben átadja a MeDiRatio Kft részére. A jelen feltétel irányadó arra az esetre is, ha az adott nyeremény átadásához, vagy biztosításához a Nyertesnek valamely adatot meg kell adnia, vagy valamely cselekményt meg kell tennie (pl.: bankszámla, adóazonosító jel megadása). A Nyertes kifejezetten tudomásul veszi, hogy a nyereményre, illetve annak az átvételére csak az itt hivatkozott feltételek együttes fennállása esetén jogosult.
Amennyiben méltányolható okból meghiúsul a nyeremény személyes átadása, a MeDiRatio Kft a nyereményt egy alkalommal átutalja vagy postázza.

7. Adatvédelem
A MeDiRatio Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) a pályázat lebonyolításának ideje alatt birtokában van a Szavazó e-mail címének (illetve nevének, amennyiben megadja), valamint a Jelölt nevének és e-mail címének, ezen adatok minden esetben a Szavazó és a Jelölt beleegyezésével kerülnek rendszerünkbe, és kerülnek felhasználásra. Az Adatkezelő minden szükséges óvintézkedést megtesz az adatok megőrzésének érdekében. Az adatkezelő ezeket az adatokat a Szavazó és a Jelölt beleegyezése nélkül nyilvánosságra nem hozza. A Szavazó és a Jelölt bármikor kérheti adatainak rendszerünkből való törlését. Az adatkezelő csak a pályázat elbírálásának céljára használja fel a rendszerben lévő adatokat. A pályázat lezárása után mind a Szavazó, mind a Jelölt adatait töröljük rendszerünkből.
Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az adatkezelő munkatársai az info@femiramis.hu és a mediratio@medriatio.hu e-mail-címen.
https://femiramis.hu/az-ev-nogyogyasza-2018-szabalyzat/

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum