Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek - Az agrárágazat szereplői részére biztosítandó szakmai képzések megvalósítása / VP1-1.1.1-17
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
03/26/2019
Tárgymutató:
agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek / VP1-1.1.1-17
Pályázhat:
az a szervezet nyújthat be, amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek” című (VP1-1.1.1-17 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:
https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=73057


FELHÍVÁS
Az agrárágazat szereplői részére biztosítandó szakmai képzések megvalósítására

A felhívás címe: Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek
A Felhívás kódszáma: VP1-1.1.1-17
Magyarország Kormányának felhívása képző szervezetek részére, az agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek megvalósítására.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az egész életen át tartó tanulásban való részvétel ösztönzését. A cél elérését a Kormány a képzéseket szolgáltató szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
projektjük megvalósításával hozzájárulnak az egész életen át tartó tanulásban való részvétel ösztönzéséhez.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A felhívás célja az agrárgazdaság szereplői számára igényeiknek megfelelő, változatos tartalmú és formájú ismeretszerzési lehetőségek biztosítása szakmai képzéseken való részvétel keretében.
A felhívás keretében az agrárágazat humán hátterének fejlesztését célozzuk, ami hozzájárul a vidéki területek gazdasági növekedéséhez, a mezőgazdasági termelők, élelmiszer feldolgozók, valamint erdőgazdálkodók fenntartható, környezetkímélő, erőforrás-hatékony és versenyképes gazdálkodásának elősegítéséhez, továbbá a vidéki területek népesség-megtartó képességének erősítéséhez. A termelők versenyképességét alapjaiban határozza meg a meglévő tudásszint minősége, azaz korszerűsége, alkalmazhatósága, mélysége. A szakmai képzésben résztvevőknek átadott tudás pozitívan hat a fogyasztói oldalra is, mivel közvetlen hatásként az új többlettudás emeli a termelés, szolgáltatás minőségét.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,20 milliárd Ft célterületenként az alábbi bontásban:
I. célterület: 2,98 milliárd Ft
II. célterület: 1,71 milliárd Ft
III. célterület: 0,49 milliárd Ft
IV. célterület: 1,02 milliárd Ft
Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 20 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága hirdeti meg az 1248/2016. (V. 18.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
I. célterület esetében:
- kizárólag a felnőttképzés keretében induló, az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerinti agrár-szakképesítések,
- kizárólag a felnőttképzés keretében induló, az agrárterülethez kapcsolódó hatósági jellegű képzések,
- szakképesítést nem adó, egyéb szakmai képzések szolgáltatása.
A támogatható képzések körét a 4. számú szakmai melléklet tartalmazza.
Az I. célterület esetében a képzések az alábbi tevékenységeket végzők (a továbbiakban: közvetett kedvezményezett, illetve képzésen részt vevő közvetett kedvezményezettek) részére nyújthatóak:
- mezőgazdasági termelő vagy
- erdőgazdálkodó vagy
- élelmiszer-feldolgozó
tevékenységet végzők, illetve nem természetes személy ügyfél esetén a vezető tisztségviselője vagy az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, tagja, családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője vagy tagja, mint meghatalmazott.
II. célterület esetében:
Az alábbi műveletek kedvezményezettjei számára kötelező egyéb képzések szolgáltatása:
A II. célterület esetében a képzések azon műveletek kedvezményezettjei részére nyújthatóak, amelyeknél képzési kötelezettség került előírásra.
A képzésen részt vehet a fenti műveletek valamelyikének kedvezményezettje saját maga, illetve nem természetes személy ügyfél esetén a vezető tisztségviselője vagy az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, tagja, családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője vagy tagja, mint meghatalmazott.
A támogatható képzések körét a 4. számú szakmai melléklet tartalmazza.
III. célterület esetében:
"A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” (a felhívás azonosítója: VP2-6.1.1-16) kedvezményezettjei részére a II. célterületen belül feltüntetett kötelező képzésen túli, egyéb képzés, illetve egyéb szakmai képzés szolgáltatása.
A III. célterület esetében a képzések "A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” (a felhívás azonosítója: VP2-6.1.1-16) kedvezményezettjei részére nyújthatóak.
A képzésen részt vehet a fenti művelet kedvezményezettje saját maga, illetve nem természetes személy ügyfél esetén a vezető tisztségviselője vagy az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, tagja, családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője vagy tagja, mint meghatalmazott.
A támogatható képzések körét a 4. számú szakmai melléklet tartalmazza.
IV. célterület esetében:
"Az együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért” (a felhívás azonosítója: VP3-16.4.1-16) támogatás kedvezményezettjei részére a II. célterületen belül feltüntetett kötelező képzésen túli, egyéb képzés szolgáltatása.
A IV. célterület esetében a képzések "Az együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért” (a felhívás azonosítója: VP3-16.4.1-16) támogatás kedvezményezettjei részére nyújthatóak.
A képzésen részt vehet a fenti művelet kedvezményezettje saját maga, illetve nem természetes személy ügyfél esetén a vezető tisztségviselője vagy az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, tagja, családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője vagy tagja, mint meghatalmazott.
A támogatható képzések körét a 4. számú szakmai melléklet tartalmazza.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Támogatási kérelmet az a szervezet nyújthat be, amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Konzorciumnak a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 19. pontjának, valamint az 59. §-nak megfelelő együttműködés minősül.
Konzorcium esetében minden egyes tagnak külön meg kell felelni a 4.1 pontban meghatározott jogosultsági feltételeknek.
További benyújtási feltételek:
I., II., III., IV. célterület esetében:
A támogatott képzés keretében oktatni kívánt valamennyi képzés engedélyezett képzési programjának és tematikájának, valamint a felnőttképzési törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott hatósági engedély, továbbá valamennyi, kizárólag hatósági engedéllyel végezhető, a támogatott képzés keretében oktatni kívánt képzésre vonatkozóan a felnőttképzési törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott hatósági engedély vagy a felnőttképzési tevékenység engedélyezésére jogosult hatósághoz beadott, a felnőttképzési engedély megszerzésére irányuló kérelem benyújtása a támogatási kérelemhez valamennyi, kizárólag hatósági engedéllyel végezhető, oktatni kívánt képzésre vonatkozóan.
Amennyiben a támogatási kérelem mellékleteként a felnőttképzési tevékenység engedélyezésére jogosult hatósághoz beadott, a felnőttképzési engedély megszerzésére irányuló kérelem kerül benyújtásra, abban az esetben a hatósági engedélyt legkésőbb a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 90 napon belül kell benyújtani.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően – az ÁÚF 8.6.1 pontjától eltérően – megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.
A támogatást igénylő egy célterületre kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be, azonban kérelmét több célterületre is benyújthatja.
Amennyiben a támogatási kérelem konzorciumi formában került benyújtásra, úgy a konzorcium tagjai önállóan kizárólag arra a célterületre nyújthatnak be további támogatási kérelmet, amelyre konzorciumi formában támogatási kérelmet nem nyújtottak be.
A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 27. napjától 2019. március 26. napjáig lehetséges.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2017.április 28.
- 2017. május 19.
- 2017. augusztus 21.
- 2017. november 20.
- 2018. február 19.
- 2018. május 21.
- 2018. augusztus 21.
- 2018. november 19.
- 2019. március 26.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető, az irányító hatóság a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.
Szakaszos elbírálás alkalmazása esetén a benyújtási lehetőség felfüggesztése csak a felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját követő naptól lehetséges.
A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.
Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be a Magyar Államkincstár http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén.
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon lehet benyújtani.
A támogatási kérelem benyújtásának részletes szabályait az ÁÚF 3.1. pontja tartalmazza.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
Az I., III. és IV. célterület esetében a közvetett kedvezményezettek 3.4.1.1 fejezet 2. pont c), 4. pont a), 5. pont a) alpontjaiban meghatározott hozzájárulását az elszámolható költség kalkulációba kötelező beszámítani (levonni).
A vidéki térségekben működő kkv-k számára tudástranszferhez nyújtott támogatás esetében a támogatási intenzitás
a) középvállalkozások esetében az elszámolható költségek 60%-át,
b) mikro- és kisvállalkozások esetében az elszámolható költségek 70%-át nem haladhatja meg.
https://www.palyazat.gov.hu/vp1-111-17-agrrgazdasgi-kpzsek-s-felkszt-trningek
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum