Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és beszállítói integrátorok támogatása / GINOP-1.3.3-16
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
10/04/2018
Tárgymutató:
mikro-, kis- és középvállalkozások és beszállítói integrátorok támogatása / GINOP-1.3.3-16
Pályázhat:
Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepe
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és beszállítói integrátorok támogatása” című (GINOP-1.3.3-16 kódszámú) felhíváshoz tartozó Monitoring Tájékoztató, a 2014-2020 közötti programozási időszakban támogatott projektek fenntartási időszakában felmerülő kötelezettségeire vonatkozóan, a felhívás módosításainak megfelelően.
A Monitoring Tájékoztatóban a módosítás az alábbi pontokat érintette:
Módosult a Monitoring Tájékoztató 3.1 Kötelező vállalások című pontja
Pontosításra kerültek a Monitoring Tájékoztató 3.2 Indikátorok és 3.3 Fenntartási kötelezettség című pontjai
A Monitoring Tájékoztató letölthető az érintett felhívás pályázati dokumentációjának Segédletek pontjából.A felhívás címe:
Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és beszállítói integrátorok támogatása

A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.3-16
Magyarország Kormányának felhívása a beszállító mikro-, kis és középvállalkozások (továbbiakban: beszállító KKV), valamint a beszállítói integrátorok támogatására. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a KKV-k beszállító képességének javítását és a beszállítói tevékenységet végző KKV-k számának növelését. A cél elérését a Kormány a KKV-k együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 300 millió Ft és 1000 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek KKV-k esetében a támogatás legfeljebb 50%-ának, nagyvállalat esetében a támogatás legfeljebb 25%-ának megfelelő előleget biztosít, de az a konzorcium egészére vonatkozóan nem haladhatja meg 500 millió Ft-ot.
A támogatási kérelmet benyújtó konzorciumok az együttműködés keretében vállalják, hogy:
projektjük megvalósításával hozzájárulnak a KKV-k beszállítói képességének fejlesztéséhez.
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet,
- integrátor vállalatként képzési-tanácsadási, szervezetfejlesztési tevékenységgel fejlesztik a konzorciumban részt vevő beszállító(ka)t, és beszállítói audit elvégzésével visszamérik annak eredményét,
- beszállítóként a versenyképességük javítása érdekében részt vesznek beszállítói auditon, majd az integrátori fejlesztő programban való részvételt követően új audit keretében visszamérik a beszállítói készségeik javulását,
- igazolják, hogy a projekt megvalósítása során, vagy az azt követő évben valódi beszállítói tevékenységre kerül sor a felek között, az integrátor vállalatnál - amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor ilyen nem volt - beszállítói kapcsolatokat koordináló munkakör kerül létesítésre.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A magyar gazdaság szereplőinek a világgazdasághoz való kötődését erősíteni sok esetben csak a Magyarországon letelepedett külföldi érdekeltségű vállalatok részére folytatott beszállítói tevékenység fejlesztésével és bővítésével lehetséges. A beszállítói integrátorok által nyújtott növekedési lehetőségek kihasználtságának foka jelenleg nem elégséges. Főleg a nemzetközi piacokon a KKV-k gyakran nem képesek önállóan megjelenni, sőt, gyakran kiszorulnak onnan. Azonban, amikor sikerül nagyvállalatokkal nem versenyző kapcsolatokat kiépíteniük, akkor ez a helyzet megváltozhat. Az ilyen esetekben a beszállítói integrátor növekedési lehetőséget jelent, felvállalja a technológia beszerzését, biztosítja a technológiai transzfert, a know-how-t, finanszírozást, míg a KKV piachoz és növekedési lehetőséghez jut. Ezeknek a beszállítói értékláncoknak a megfelelő kialakítása Magyarországon elmarad a kívánatostól.
A nemzetközi piacokon történő megjelenéshez szükséges célzottan a nagyvállalat-KKV együttműködésben megvalósuló beruházások támogatása, hiszen ezek teremtik meg a piacot és a technológiai "spillover” hatást a KKV számára. A beszállítói kapcsolatok értékláncok mentén jönnek létre. A Felhívás célja a beszállító KKV-k támogatása annak érdekében, hogy elősegítsük az értékláncba történő belépésüket és beszállítói pozíciójuk elmélyülését. A KKV-k részvételével megvalósuló értékláncok megerősítéséhez szükséges a beszállítói integrátorok támogatása is, mivel ők biztosítják a KKV-k know-how-hoz, technológiához jutását, támogatni tudják a KKV-knál a szükséges kompetenciák kialakítását, fejlesztését, valamint elősegítik a beszállítóik piacra lépését. Ennek érdekében a beszállítói lánc különböző szintjein álló szereplők (integrátor és beszállító kkv-k) konzorciumai részesülhetnek támogatásban.
Jelen felhívás keretében támogatásban részesíthető beszállítói integrátor az a termelő tevékenységet végző vállalkozás, amely főegységeket és/vagy részegységeket állít elő a konzorciumi tag beszállítóktól kapott részegységek felhasználásával. Ezzel egyidejűleg szervezi és koordinálja beszállítóinak tevékenységét, illetve azok számára minőségbiztosítási és logisztikai tevékenységet is végezhet. Integrátor vállalat a konzorciumi tagok közül - az adott kész-, vagy félkész termék tekintetében - a beszállítói lánc legmagasabb szintjén álló vállalkozás lehet.
Beszállító KKV az a vállalkozás, amely a végtermék gyártási vagy összeszerelési fázisa során alkatrész(eke)t és/vagy részegység(eke)t és/vagy adalékanyagot és/vagy know how-t fejleszt, gyárt, szerel össze a végtermék gyártója, vagy annak beszállítói integrátora részére.
A beszállítói tevékenység keretében fejlesztett (és gyártott) alkatrészek, részegységek nem kerülnek közvetlen kereskedelmi forgalomba.
A beszállító felelőssége az alkatrész és/vagy részegység minőségén kívül a fejlesztésre és a formatervezésre is kiterjedhet. Az innovatív beszállítói tevékenység révén az alapanyagból vagy félkész termékből hozzáadott érték előállítással egy előnyösebb paraméterű alkatrész, részegység jelenik meg, amelyet más vállalkozások tovább-feldolgozással, vagy összeszereléssel végtermékké alakítanak.
A jelen felhívás keretében támogatásban részesíthető beszállító KKV-t, mint ipari partnert közvetlen, vagy az integrátoron keresztül közvetett beszállítói szerződés köti a gyártóhoz, illetve a projekt megvalósulása révén lehetősége nyílik ilyen szerződés megkötésére azáltal, hogy felkerült az integrátor vállalat által összeállított ajánlattevői listára (bid list).
A jelen felhívás a beszállító kkv-k és a beszállítói integrátorok fejlesztéseit nem egymástól függetlenül, hanem egymással összehangoltan támogatja. Ennek során mind a technológia, mind a megfelelő minőségű beszállítói tevékenységek és kapcsolódó kompetenciák fejlesztését az integrátor és a beszállítók egymásra utaltsága indukálja, míg a fejlesztés irányát a beszállítói lánc legmagasabb szintjén álló, az OEM-mel közvetlen kapcsolatban lévő integrátor vállalat határozza meg. A beszállítói integrátorok és a beszállító KKV-k együttműködése a KKV-k számára növekedési, hazai, de főként külföldi piacra jutási lehetőséget jelent az integrátor által közvetített technológiai és tudástranszfer felhasználása által.
Elmondható, hogy a magyar feldolgozóipari KKV-k és nagyvállalatok termelésének és exportjának igen jelentős részét adják a beszállítói termékek. Ezért a nemzeti és nemzetközi értékláncok működési mechanizmusai vagy a rajtuk keresztül történő tudásáramlás nagyban befolyásolhatja a magyar ipari vállalatok termelését.
E tárgyban végzett hazai és nemzetközi kutatások kimutatták, hogy minden iparágon belül termelékenyebbek azok a vállalatok, amelyek beszállítói termékeket gyártanak, a vezető beszállítói hálózatokba való bekapcsolódás tehát kulcskérdés, és hosszú távon határozhatja meg a magyar KKV-k és nagyvállalatok tanulási és növekedési lehetőségeit mind a hazai mind a nemzetközi piacok irányába.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 16-24 db.
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
1.3. A támogatás háttere
Az Európai Bizottság 2015. február 13-i határozatában elfogadta a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programot, amely a hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelt célként jelöli meg a vállalkozások növekedési potenciáljának javítását, gazdasági teljesítményének erősítését.
Jelen felhívást az Európai Bizottság által 2015. február 13-án elfogadott Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg a 1006/2016. (I. 18.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 1-896-0000 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8.30 órától 16 óráig, pénteken 8.30 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem elkészítése során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
A jelen Felhívás keretében kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő TEÁOR besorolás szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek.
Kizárólag olyan projektek támogatására van lehetőség, amelyek esetében a támogatást igénylő beszállító-integrátor konzorciumi megállapodás keretében vállalja a beszállítói fejlesztési feladatokat.
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
Minden projekt esetében:
1) Információs technológia-fejlesztés (beleértve vállalat- és termelésirányítási és e-kereskedelmi megoldásokat) - legalább az infokommunikációs akadálymentesítés mértékéig a 3.4.1.2. pontban foglaltakkal összhangban.
Beszállító KKVk esetében:
2) Új eszköz beszerzése
3) Az integrátor vállalat által nyújtott tanácsadás, szervezetfejlesztés igénybevétele. Amennyiben az integrátor esetében a tanácsadás, szervezetfejlesztés nyújtása támogatásból valósul meg, a beszállító KKV részére ingyenesen kell nyújtania a tanácsadást, szervezetfejlesztést. ÉS/VAGY
4) A beszállító KKV beszállítói tevékenységének javítását szolgáló, integrátor vállalat által nyújtott képzésen való részvétel. Amennyiben az integrátor esetében a képzés nyújtása támogatásból valósul meg, a beszállító KKV részére ingyenesen kell nyújtania a képzést. ÉS/VAGY
5) A beszállító KKV-k számára az integrátor vállalat által javasolt konzorciumon kívüli szervezettől származó képzés, tanácsadás, szervezetfejlesztés igénybevétele.
6) Piackutatás, piacra jutás és marketing tevékenység.
A 3)-5) pontban felsorolt tevékenységek közül legalább egyet kötelező választani.
Beszállítói integrátorok esetében:
7) Képzés, tanácsadás, szervezetfejlesztés nyújtása, illetve javaslat a beszállító KKV tagok számára azok igénybe vételére.
8) Beszállítói kapcsolatokat koordináló munkakört betöltő, újonnan felvett munkatárs foglalkoztatása, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor ilyen nem volt.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelem benyújtására csak konzorciumi formában van lehetőség.
A beszállítói integrátor a beszállító KKV tagokkal közösen megvalósuló projekttel nyújthat be támogatási kérelmet.
A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
Nagyvállalkozás csak a beszállítói integrátor minőségében támogatható, ha az a KKV-k számára hasznosabb, mint a közvetlen támogatás a Felhívás 3.4.4.1. pontja szerint.
Beszállítóként és leendő beszállítóként kizárólag azon vállalkozások támogathatók, melyek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.
Amennyiben a beszállítói láncban szereplő vállalkozás megfelel az integrátor és a beszállító KVV fogalmának is, a támogatási kérelemben rögzíti, mely szerepben kíván projektet megvalósítani. Ennek módosítására a projekt megvalósítása során nincs lehetőség.
A Felhívás 4.2. pontjában szereplő jogosultsági kritériumok valamint a 4.4.2.3 pontban szereplő tartalmi értékelési szempontok vizsgálatakor a támogatást igénylő döntése szerint figyelembe vehetőek az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozások vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozások adatai is. Ebben az esetben a támogatási kérelem a támogatást igénylő saját, valamint a tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozás jóváhagyott közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott éves beszámolója alapján együttesen, a vizsgált gazdálkodási adatokat 100%-ban összegezve kerülnek figyelembevételre.
Konzorcium: A konzorcium összetétele egy beszállítói integrátor vállalat, legalább egy, az integrátor vállalattal a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes beszállítói szerződéssel rendelkező beszállító KKV, valamint legalább egy olyan KKV, amely a projekt fizikai befejezéséig a beszállítói integrátorral, vagy a konzorciumi tagok valamelyikével beszállítóként beszállítói szerződést köt, vagy felkerül a beszállítói integrátor által összeállított ajánlattevői listára (bid list). A konzorciumi partnerek egymástól független (nem partner és kapcsolódó) vállalkozások.
Konzorcium esetén a vállalkozásoknak a konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötniük. A konzorciumi megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. A konzorciumot a Támogató irányában a konzorciumi megállapodásban konzorciumvezetőnek kijelölt tag képviseli. A konzorciumvezető kizárólag az integrátor vállalat lehet, aki köteles a konzorciumi megállapodásban megnevezni azt a kapcsolattartó személyt/szervezetet, aki koordinálja a konzorciumi tagok egymás közötti, a projekt révén megvalósuló együttműködését.
Nem lehet konzorciumi tag a kizárólag projektmenedzsment feladatokat és/vagy a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatokat ellátni kívánó szervezet. A konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet.
A konzorciumi megállapodásban az integrátor vállalat vállalja továbbá beszállítói kapcsolatokat koordináló munkakört ellátó munkatárs foglalkoztatását, amennyiben addig ilyen a szervezetnél nem volt. A beszállítói kapcsolatokat koordináló munkakört betöltő személlyel szembeni elvárások:
- a konzorciumvezető integrátor vállalattal szerződéses jogviszonyban áll,
- gazdasági, felsőfokú végzettsége van, előny kereskedelmi/marketing és/vagy műszaki végzettség,
- európai uniós pályázati/projektmenedzsment tapasztalattal rendelkezik,
- beszállító fejlesztési, beszerzési szakterületen szerzett belső vállalati tapasztalata van,
- közbeszerzési ismeretekkel, tapasztalattal rendelkezik,
- tárgyalóképes magyar nyelvtudással rendelkezik.
A konzorciumi tagok száma és összetétele a támogatói döntés meghozataláig nem módosítható, míg a megvalósítási időszakban csak különösen indokolt esetben az irányító hatóság előzetes hozzájárulásával van lehetőség módosításra.
4.1.1. Jogi forma szerint:
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek
c) szövetkezetek.
4.1.2. Gazdálkodási formakód szerint:
- 113 Korlátolt felelősségű társaság
- 114 Részvénytársaság
- 116 Közkereseti társaság
- 117 Betéti társaság
- 121 Szociális szövetkezet
- 122 Takarék- és hitelszövetkezet
- 123 Iskola szövetkezet
- 124 Agrárgazdasági szövetkezet
- 126 Biztosító szövetkezet
- 128 Foglalkoztatási szövetkezet
- 129 Egyéb szövetkezet
- 141 Európai részvénytársaság (SE)
- 142 Európai szövetkezet (SCE)
- 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
- 228 Egyéni cég
- 231 Egyéni vállalkozó
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség.
a) A támogatási kérelmek benyújtása 2016. október 4-től 2018. október 4-ig lehetséges.
b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.
c) Amennyiben egy adott összetételű konzorcium vagy adott összetételű konzorcium valamely tagja más összetételű konzorciummal jelen Felhívásra egy naptári éven belül több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül, kivéve ha a korábbi támogatási kérelem visszavonásra vagy elutasításra került. Partner vagy kapcsolt vállalkozások, egy naptári éven belül, csak különböző konzorciumok keretében, csak beszállítói integrátorként, és csak különböző telephelyeken nyújthatnak be több, de legfeljebb két támogatási kérelmet, kivéve, ha a korábbi támogatási kérelmek valamelyike visszavonásra vagy elutasításra került.
d) A konzorciumi tagok GINOP-1.3.3-16 jelű Felhívásban történő részvétele nem akadályozza a tagok jelen projekttől eltérő projektekkel történő részvételét más felhívásokban.
e) Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.
A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
9 Minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás-létrehozó eszközzel hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki.
10 A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban Posta tv.) 2. § 9. pontjában foglaltak szerint expressz postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít:
a) nyomon követhető kezelés;
b) utánvétel;
c) tértivevény;
d) értéknyilvánítás;
e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés;
f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele.

Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1. A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt javaslat maximális összköltsége
Jelen Felhívás keretében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Konzorcium szintjén az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 300 000 000 forint, maximum 1 000 000 000 forint.
b) Konzorciumi tagonként az igényelhető vissza nem térítendő támogatási összege minimum 25 millió forint, maximum 250 millió forint.
c) A támogatás maximális mértéke:

A projekt egészére vetítve a támogatás mértéke nem haladhatja meg az 50%-ot.
A támogatás mértéke az 50%-ot abban az esetben sem haladhatja meg, ha egyes támogatási kategóriák ennél magasabb támogatási mérték elérését tennék lehetővé.
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-133-16-beszllt-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-s-beszllti-integrtorok-tmogatsa
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum