Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Köztéri képzőművészeti pályázata
Kiíró:
Budapesti Történeti Múzeum
Határidő:
07/01/2018
Érvényes:
07/01/2018
Tárgymutató:
Széll Kálmán egykori miniszterelnököt vizuális eszközökkel megjelenítő alkotás elkészítése
Pályázhat:
- aki a jelen kiírásban meghirdetett feladat elkészítésére vállalkozik, és vállalja a mű felállítását is
- aki pályázatát benyújtotta, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadta el
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

KÖZTÉRI KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS

1. A kiíró megnevezése
A pályázat megbízója a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Megbízó).
A pályázat kiírója és költségviselője a Budapesti Történeti Múzeum (a továbbiakban: Lebonyolító).
Pályázati ügyintéző: Budapesti Történeti Múzeum - Budapest Galéria Köztéri Művészeti Alkotások Osztálya (a továbbiakban: BTM - Budapest Galéria)
Kapcsolattartók:
Szerdahelyi Márk osztályvezető, művészettörténész
Tel.: +36 20/222 7709, szerdahelyi.mark@mail.btm.hu
Matzon Gertrúd mérnök
Tel: +36 30/540 2115, matzon.gertrud@mail.btm.hu

2. A pályázat célja, tárgya és anyaga
A pályázat célja a budapesti Széll Kálmán téren felállítandó, Széll Kálmán egykori miniszterelnököt vizuális eszközökkel megjelenítő alkotás elkészítése.
Helyszín: a metrókijárat melletti gyalogos- és közlekedésforgalmi sík, burkolt felület kijelölt háromszöge (lásd melléklet).
A műalkotás megvalósításához felhasznált anyagra vonatkozóan megkötés nincs, azonban a tervezés során figyelembe kell venni, hogy a választott anyag tartós kültéri felállításra alkalmas legyen.
Letölthető információk Széll Kálmánról és a térről elérhetők a Budapest Galéria weblapján: http://budapestgaleria.hu/_/palyazatok-kozter/
A teljes megvalósításra - beleértve a tervezést, kivitelezést, felállítást, szállítást, engedélyezési költségeket és a tiszteletdíjat - maximum bruttó 36 millió Ft áll rendelkezésre két részletben.
A terület kezelője a Budapesti Közlekedési Központ, tulajdonosa Budapest Főváros Önkormányzata, így az állandó szoborelhelyezéshez a Fővárosi Közgyűlés döntése szükséges, amelynek beszerzéséről a Budapest Főváros Önkormányzata gondoskodik.
A további szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése a BTM - Budapest Galériával közösen történik.
Egyéb információ A BTM-Budapest Galéria kapcsolattartóitól kapható.

3. A pályázat jellege és a pályázók köre
3.1. A pályázat nyilvános képzőművészeti pályázat.
3.2. A pályázók köre
- aki a jelen kiírásban meghirdetett feladat elkészítésére vállalkozik, és vállalja a mű felállítását is
- aki pályázatát benyújtotta, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadta el
A kiíró e műfajban referenciával rendelkező szobrászok és építészek, ill. tervezői csoportok részvételét várja.
A pályázónak - alkalmassága igazolására - nyilatkoznia kell eddigi szakmai tevékenységéről.
Nem indulhat a pályázaton az a személy, aki a Bíráló Bizottság vagy a második körös zsűri
- döntésében résztvevők
- a döntésben résztvevők hozzátartozója
- a döntéshozók részvételével működő gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve ugyanilyen gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
3.3. Részvételi feltételek
- a pályázat beadása határidőre
- a második fordulóra elkészítendő modell beadása határidőre
- nyertes pályázó esetén a műalkotás határidőben történő átadása
A pályázat első 4 helyezettjének megvalósítási tervét (1:5 méretarányú modelljét) a Lebonyolító nyilvánosságra hozza.
A megvalósításra kerülő nyertes pályázat pályázója ingyenes felhasználási jogot enged a pályázat Lebonyolítója és Megbízója, valamint a szobor tulajdonosa, azaz Budapest Főváros Önkormányzata részére.
A nyertes pályamű költségmentesen a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába kerül.
A nyertes pályázó a szerzői jogról szóló törvényben biztosított személyhez fűződő jogokon kívül egyéb igény érvényesítésére nem jogosult.

4. A pályázat lebonyolítása
4. 1. A pályázat benyújtásának módja, határideje
A pályázat digitálisan (PDF-formátumban) nyújtható be. A kiírás 5.1. pontja alapján elkészített dokumentumokat digitálisan 2018. július 1. 24:00 óráig kell elküldeni a következő e-mail címre:szerdahelyi.mark@mail.btm.hu.
4.2. A pályaművek díjazása
A Megbízó a pályázat rangsorban első 4 tervért fejenként 300 000 Ft + áfa díjat biztosít, az ebből a körből kiválasztott nyertes pályázó pályaműve pedig megvalósításra kerül.
4. 3. A pályaművek elbírálása, eredményhirdetés
A pályázók azzal, hogy pályaművüket benyújtották, alávetik magukat a pályázati kiírás feltételeinek, a szükséges engedélyeztetési folyamatnak, az első körös Bíráló Bizottság és a második körös zsűri döntésének.
A beérkezett pályaműveket első körben 2018. július 13-ig értékeli az erre felkért 7 tagú Bíráló szakmai Bizottság, amelynek tagjai:
Dr. Farbaky Péter főigazgató, Budapesti Történeti Múzeum
Fialovszky Tamás építész
Bakos Ildikó szobrászművész
Lampert Rózsa Hajnalka építész, önkormányzati tanácsadó, Fővárosi Önkormányzat - Főpolgármesteri Iroda
Nagyné Varga Melinda főosztályvezető, Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály
Lantos Csaba projektvezető, a Budapesti Közlekedési Központ képviselője
Dr. Vízkelety Mariann a Széll Kálmán Alapítvány által felkért Védnökségi Testület tagja
A szakértők első körben - figyelembe véve a megvalósíthatóságot is - 4 pályaművet választanak ki. Ezen pályázók megnevezése 2018. július 18-ig megtörténik, az érintetteket a BTM - Budapest Galéria értesíti.
A kivitelezésre szánt alkotások modelljeinek beadási határideje 2018. szeptember 3. 16 órakor zárul. A beadás helyszíne: Budapest Galéria Varga Imre Gyűjteménye, 1033 Budapest, Laktanya utca 7.

A végső döntés meghozatala:
Az első körben megjelölt 4 pályamű és a beadott modellek alapján Budapest Főváros Önkormányzata, a Széll Kálmán Alapítvány és a Megbízó által delegált tagokból álló második körös zsűri választja ki a nyertes pályaművet 2018. szeptember 21-ig.
A második körös zsűri kérése esetén az alkotók személyesen is megvédhetik pályaművüket. Ebben az esetben az időpontot a második körös zsűri adja meg.
A pályázati végső győztest a Lebonyolító 2018. szeptember 26-in nevezi meg, az eredményről a BTM - Budapest Galéria értesíti a pályázókat.
A pályázat győztesével a Lebonyolító köti meg a kiviteli szerződést 2018. október 30-ig.
A szobor tervezett avatása: 2019. április 30.
A tervezett időpontok a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésétől és a megvalósíthatóságtól függően változhatnak!
A pályázat Megbízója fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. Döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

5. Benyújtandó munkarészek
5.1. Első fordulóban történő részvételhez a pályaműnek a következőket szükséges tartalmaznia
- látványterv
- installálási és elhelyezési elképzelés
- műszaki dokumentáció
- műleírás
- költségelőirányzat
- rövid (PDF-formátumú) prezentáció a pályázó(k) saját munkásságról
Mindezek 2 darab PDF-ben a fenti e-mail címre kérjük elküldeni, külön a pályázati anyagot és külön a személyes munkásságot röviden ismertető prezentációt. A pályázati anyagokat tartalmazó e-mail melléklete maximum 10 MB lehet, a tárgy tartalmazza a „Széll Kálmán pályázat” kifejezést.
5.2. Benyújtandó a második körben
- 1:5-ös méretarányú köztes anyagból készített modell
- részletes műleírás
- árajánlat

6. A két forduló bírálatának szempontrendszere
- a tervezett pályamű művészi színvonala, eredetisége
- a kiírás tárgyának és céljának a művészet klasszikus értékeinek a mai kor nyelvén és eszköztárával történő egyedi, magas művészi színvonalú megjelenítése
- a pályaműnek a helyszínhez való illeszkedése, harmóniája környezetével
- az alkotás és a kiírás tárgyának összhangja és művészi kifejező ereje
- az árajánlat - vagyis a kivitelezés és tiszteletdíj - mértéke, a költségvetés realitása
http://www.btm.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum