Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Együtt egymásért - Jótettekkel egy jobb világért
Kiíró:
dm Kft.
Határidő:
05/31/2018
Érvényes:
05/31/2018
Tárgymutató:
jótettekkel egy jobb világért
Pályázhat:
olyan civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek, szociális szövetkezetek, nonprofit kft-ék) jelentkezhetnek, amelyek bejegyzett székhelye Magyarországon van, és megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Együtt egymásért - Jótettekkel egy jobb világért

Pályázati felhívás és útmutató - 2018.
A pályázati program háttere
Az idén 25 éves jubileumát ünneplő dm harmadik alkalommal hirdeti meg Együtt egymásért - Jótettekkel egy jobb világért című pályázatát. A vállalat célja, hogy hozzájáruljon és támogassa civil szervezetek azon segítő tevékenységét, közösségek érdekében végzett szolgálatát, amelyet annak érdekében tesznek, hogy jobbá, könnyebbé és boldogabbá tegyék más közösségek vagy társadalmi csoportok életét.
A dm elkötelezetten hisz abban, hogy a civil szervezetek munkájukkal, törekvéseikkel óriási hatást és változást tudnak indukálni a helyi közösségek életében. Ebben a munkában kívánja őket támogatni jelen pályázat keretében a Civil Impact Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet együttműködésével.
A pályázati felhívás célja és témakörei
A pályázat kiírójának felelős vállalatként egyértelmű célja olyan projektek, programok támogatása, amelyek a helyi közösségek életében indukálnak változást az alábbi fókuszterületeken:
- Egészségmegőrzés, egészség-fejlesztés, egészséges életmódra neveléshez kapcsolódó programok vagy azt népszerűsítő projektek;
- szociálisan hátrányos helyzetben élő családok és gyermekek közösségi támogatása;
- környezetvédelem, a környezettudatos életmódra, szemléletre nevelés.

Mindemellett a pályázat kiírója üdvözli az olyan projekteket, amelyek az alábbi szempontokat is érvényre juttatják a programok megvalósítása során:
- a közösség fejlesztésére irányul;
- helyi összefogás keretében végzett;
- hosszútávon fenntartható;
- egyedi, kreatív, valamint;
- a dm kollegáit is bevonó tevékenységek.

Kik pályázhatnak?
A pályázatra olyan civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek, szociális szövetkezetek, nonprofit kft-ék) jelentkezhetnek, amelyek bejegyzett székhelye Magyarországon van, és megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek. Az egyházi intézmények és politikai pártok nem tekinthetők civil szervezetnek.
Jogi forma szerint pályázók lehetnek:
1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott azon civil szervezetek, szövetségek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat), amelyek bírósági végzésük és alapító okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább egy (1) éve bejegyzésre kerültek, és azóta aktívan működnek, valamint nincs köztartozásuk;
2. a hatályos Polgári Törvénykönyv alapján létrehozott egyesületek és alapítványok (ide nem értve a közalapítványt), amelyek bírósági végzésük és alapító okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább egy (1) éve bejegyzésre kerültek, és azóta aktívan működnek, valamint nincs köztartozásuk;

a 2006. X. tv alapján létrehozott szociális szövetkezetek (ide nem értve a foglalkoztatási szövetkezeteket), amelyek bírósági végzésük és alapító okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább egy (1) éve bejegyzésre kerültek, és azóta aktívan működnek, profitjukat (vagy hasonló többletüket) nem osztják fel, és nincs köztartozásuk.
Nonprofit Kft-ék, amelyek bírósági bejegyzésük és alapító okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább egy (1) éve bejegyzésre kerültek, és azóta aktívan működnek, valamint nincs köztartozásuk;
A pályázatban részletezett programok megvalósulásának időtartama
2018. június 20. és 2019. március 31. között.
Beadható pályázatok száma
Jelen pályázatban egy szervezet maximum egy pályázatot adhat be.

A pályázati program lebonyolítása és a pályázatok kiválasztásának módja
1. Előszűrés
A beérkezett pályázatokat a lebonyolításban résztvevő közreműködő szervezet és a kiíró előszűri az alábbi szakmai és formai kritériumok alapján:
- a pályázat a megadott határidőn belül érkezett be;
- a pályázó szervezet jogi formája megfelel a feltételeknek;
- a pályázó szervezet székhelye Magyarországon van;
- a pályázó szervezet csak egy pályázatot nyújtott be;
- a pályázat megfelel a formai kritériumoknak;
- a pályázó megfelel a kiírásban megfogalmazott elvárásoknak, céloknak.
Szükség esetén a közreműködő szervezet e-mailen keresztül további tisztázó kérdéseket tehet fel, amelyekre a pályázónak 5 munkanapon belül kell válaszolnia. Ha a pályázó elmulasztja a válaszadást a megadott határidőig, akkor a pályázat - a hiányosság természetétől függően - elutasításra kerül.
A pályázó szervezet, illetve a projekt a fent részletezett formai és jogi/adminisztratív szempontok szerinti meg nem felelése következtében kizárásra kerül, amelyről a közreműködő munkatársai a pályázat beadásától számított 15 munkanapon belül értesítik a pályázót.

2. Független zsűri és közönségszavazás
Az előszűrést követően a pályázatok két értékelési procedúrán mennek keresztül párhuzamosan:

A) egy független szakértőkből álló zsűri elbírálja a projektterveket, és az alábbi szempontok mentén kiválasztja a beérkezett pályázatokból az általa legjobbnak ítélt 10 projektet.
- A tervezett tevékenység összhangban áll-e a pályázati felhívás célkitűzéseivel.
- A helyi közösségekre kifejtett hatás - a projekt megvalósítása valós, tényleges hatással van a helyi közösségek életére, a helyi közösségek hosszabb távú jólétét szolgálja.
- A helyi közösség bevonása - a projekt (előkészítése és megvalósítása) a helyi közösség tagjainak részvételével és/vagy bevonásával valósul meg.
- A dm munkatársainak bevonása - a projekt a dm munkatársainak részvételével és/vagy bevonásával valósul meg.
- A pályázó szervezet eddigi tevékenysége és tapasztalatai alapján képes lesz-e a tervezett projekt megfelelő minőségű lebonyolítására.
- Várható-e az eredmények, hatások fennmaradása és további hasznosulása a projekt vége után.
- A projekt egyedisége, újszerűsége.
- A tervezett költségvetés reális és a tevékenységekkel alátámasztott-e.

B) Minden, az előszűrésen megfelelt
pályázat rövid összefoglalója és a pályázó szervezet neve felkerül a www.dm-egyuttegymasert.hu oldalra, amelyre 2018. június 4-e és 2018. június 16-a között a nagyközönség szavazhat, és választhatja ki azt a 15 legjobbnak ítélt ügyet, projektet, programot, amelyeket a dm az idei évben támogat.
A két procedúra (a zsűri szavazatai és a közönségszavazatok) alapján összesen 25 pályázat nyerhet támogatást programjára.
A kiválasztási procedúrák párhuzamos léte okán előfordulhat, hogy egy projekt a közönségszavazatok során és a zsűri szavazatai alapján is a nyertes pályázatok közé kerül. Tekintettel arra, hogy jelen kiírásban egy pályázat egy támogatásban részesülhet, így a nyertesek közé a következő legtöbb közönségszavazatot kapott projekt kerül automatikusan.
Abban az esetben, ha két vagy több projekt azonos számú közönségszavazatot kap, és ezzel a nyertesek száma túllépné a pályázati kiírásban meghatározott számot, úgy egy független szakmai zsűri dönti el, hogy mely/melyek a támogatásban részesülő projektek.

Nyertes pályázatok száma és elnyerhető támogatás
A 25 éves jubileumát ünneplő dm e különleges alkalmat 25 helyi jótett támogatásával kívánja emlékezetessé tenni, így összesen 25 pályázatot támogatnak jelen pályázati program keretében.
A rendelkezésre álló keretösszeg: 12 500 000 Ft
A nyertes projektek egyenként 500-500 ezer forint támogatásban részesülnek.

Pályázattal kapcsolatos konzultációs lehetőség és további információ
A pályázat kiírója a pályázati időszak alatt konzultációs lehetőségeket nyújt az alábbi módokon:
- E-mailen: info@civilimpact.hu
- Személyesen előzetes megbeszélés alapján (emailes vagy telefonos időpontegyeztetést követően)
- Telefonon: +36 20 505 17 99 (munkanapokon 9-14 óra között)
- Információs napon, amelynek várható helyszínéről és időpontjáról a későbbiekben e-mailen, telefonon adunk és kérhető tájékoztatás, illetve kérjük kövessék ezzel kapcsolatban weboldalunkat is.
Pályázatok benyújtásának módja és határideje
A pályázatokat 2018. május 2-től május 31-éig (24:00) lehet benyújtani, kizárólag az erre a célra létrehozott online felületen és adatlapon, a http://www.dm-egyuttegymasert.hu oldalon.
A pályázati adatlaphoz kérjük, csatolják a szervezet utolsó elfogadott éves jelentését, mérlegét és eredmény kimutatását.

Elszámolható költségek
Minden a projekt végrehajtásához indokolt, arányos mértékű és szükséges közvetlen költség elszámolható, amelyek a támogatott szervezetnél merülnek fel, az alábbiak szerint:
- szükségesek a projekt végrehajtásához;
- szerepelnek a pályázatban beadott projekt költségvetésben;
- a projekt végrehajtása alatt keletkeznek (azaz a költséghez kapcsolódó teljesítés, a számlázás és a kifizetés is a projekt futamideje alatt történik)1;
- azonosíthatók és ellenőrizhetők, a projekt megvalósítója számviteli nyilvántartásában elszámolt költségek;
- észszerűek, indokoltak és megfelelnek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás feltételeinek, különösen a hatékonyság és gazdaságosság feltételének;
- megfelelnek a vonatkozó, hatályos jogszabályoknak;
- számlákkal és bizonylatokkal, vagy azokkal egyenértékű könyvelési dokumentumokkal vannak alátámasztva.
A fentiek szerint különösen az alábbi költségek támogathatók:
- a projektben résztvevő alkalmazottak bér- és járulékköltsége (a foglalkoztatás teljes költsége elszámolható, függetlenül attól, hogy munkaviszonyról, megbízási szerződésről vagy számlás vállalkozóról van szó);
- a projektben résztvevő alkalmazottak és egyéb résztvevők (például önkéntesek, résztvevők) utazási költségei és napidíja (megadva az utazás célját, módját és távolságát) irányadó számviteli szabályok szerint
- a projekthez szükséges (új vagy használt) berendezések és kellékek kölcsönzése vagy vásárlása
- szolgáltatások költségei, ideértve a rendezvényeket, nyomtatás és kiadvány költségeket, honlap fejlesztés és egyéb szolgáltatások költségeit
- pályázó szervezet általános működési költségei, a projekt méretéhez arányos mértékben (könyvelés, irodabérlet, takarítási, karbantartási költségek, közműdíjak, telefon, internet, posta stb.).
A pályázati döntés és eredményhirdetés várható időpontja: 2018. június 20.
A szerződéskötés menete
A támogatási szerződések megkötésére a nyertesek nyilvános bejelentését követően kerül sor. A szerződés mellékleteként az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
- a szervezetet létesítő alapító okirat (alapszabály vagy alapító okirat);
- a bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat;
- az elnökség/kuratóriumi tagok névsora;
- bankszámlaszámot és a banki aláírást igazoló banki aláírás-bejelentő karton másolata.
A nyertes közhasznú szervezetek a kapott adományról adózási célra igazolást kötelesek kiállítani a dm Kft. részére a szerződésben részletezendők szerint.

A kifizetések ütemezése
A nyertes projektek számára a támogatás kifizetésére 2018. július 30-áig kerül sor, amennyiben a támogatási szerződést 2018. július 15-éig a felek aláírják.

Beszámoló készítése
A támogatottnak a projekt lezárását követő 30 napon belül beszámolót kell küldenie a közreműködők részére.
A beszámolók tartalmi és pénzügyi részből állnak, és a később megküldendő adatlapon kell elkészíteni őket. A tartalmi beszámolónak ki kell térnie a tevékenységekre, eredményekre, az elért hatásokra, valamint a tervektől való eltéréseket itt is szükséges indokolni. A
beszámolóhoz mellékelni kell a projekt végrehajtása során keletkező kézzelfogható termékeket és dokumentumokat (pl. kiadványok, sajtómegjelenések, rendezvények jelenléti ívei stb.). A pénzügyi beszámoló táblázatban szereplő a költségvetésnek megfelelő kiadásokat megfelelő dokumentációval kell alátámasztani, a magyar könyvviteli szabályoknak megfelelően. A közreműködők fenntartják a jogot, ha szükséges, minden pénzügyi adat ellenőrzésére. A közreműködők a beszámolókat a beküldés után 15 munkanapon belül ellenőrzik, majd ezt követően tisztázó kérdéseket tehetnek fel, és további dokumentumokat kérhetnek be (beleértve pénzügyi dokumentumok másolatait). A beszámoló hiánypótlására 8 nap áll rendelkezésre (szükség esetén 8 nappal meghosszabbítható).

A pályázásból kizáró okok
A következő szervezetek nem vehetnek részt a pályázaton:
- Amelyek ellen csődeljárás, felszámolási eljárás indult, vagy végelszámolásukat határozták el, üzletmenetüket bíróság által kirendelt biztos irányítja, tevékenységüket felfüggesztették, szüneteltetik, vagy jogszabályokban meghatározott más, hasonló eljárás miatt ilyen vagy hasonló helyzetben vannak.
- Amelyeket az elmúlt öt évben a tisztességes üzleti magatartási szabályok megsértéséért jogerősen elmarasztalták.
- Amelyeknek 60 napot meghaladó lejárt adótartozásuk, illetve adók módjára behajtható köztartozásuk van az állam vagy az önkormányzatok felé, ideértve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot is. Ezt a feltételt NAV igazolással kell bizonyítani a nyertes pályázóknak.
- Amelyek képviseletre jogosult vezető tisztségviselője, felügyelőbizottságának tagja, munkavállalója, vagy a szervezetben tulajdonosi részesedéssel bíró személy a jelen pályázati felhívás elbírálására felállított bíráló bizottság valamely tagja, vagy tagjának közeli hozzátartója.

Kapcsolat
E-mailen: info@civilimpact.hu
Személyesen előzetes megbeszélés alapján (emailes vagy telefonos időpontegyeztetést követően)
Telefonon: +36 20 505 17 99 (munkanapokon 9-14 óra között)
https://www.dm-egyuttegymasert.hu/hu/jotettekkel-egy-jobb-vilagert/reszletes-palyazati-utmutato/

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum