Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Műfordítási projektek
Kiíró:
Európai Bizottság
Határidő:
05/23/2018
Érvényes:
05/23/2018
Tárgymutató:
műfordítási projektek
Pályázhat:
A Kultúra alprogramban részt vevő országokban székhellyel rendelkező kiadók, amelyek a könyvkiadó ágazatban tevékenykednek és a pályázatok benyújtási határidejét megelőzően legalább 2 évig jogi személyiséggel rendelkeztek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Műfordítási projektek

A műfordítási projektek támogatásának fő célja a kulturális és nyelvi sokféleség előmozdítása az Unióban és a Kultúra alprogramban részt vevő országokban, a magas színvonalú irodalmi művek országok közötti forgalmának ösztönzésével, hozzáférésük javításával az Unióban és azon kívül, valamint az új olvasói rétegek elérésével.

Prioritások
A) Az európai irodalom terjesztésének támogatása a lehető legnagyobb elérhetőség biztosítása mellett;
B) Az európai irodalom népszerűsítésének támogatása, amely magában foglalja a digitális technológia megfelelő használatát a művek terjesztése és népszerűsítése során egyaránt;
C) A magas színvonalú európai irodalom fordításának és népszerűsítésének ösztönzése hosszú távon.

A támogatás egyik kiegészítő prioritása a fordítók ismertségének növelése. A kiadóknak e célból minden egyes lefordított könyvhöz mellékelniük kell a fordító életrajzát.

Támogatható pályázók
A Kultúra alprogramban részt vevő országokban székhellyel rendelkező kiadók, amelyek a könyvkiadó ágazatban tevékenykednek és a pályázatok benyújtási határidejét megelőzően legalább 2 évig jogi személyiséggel rendelkeztek.
1. A programban való részvételre jogosult uniós tagállamok és tengerentúli országok és területek.
2. Az előcsatlakozási stratégiák keretében kedvezményezett csatlakozó országok, tagjelölt országok és potenciális tagjelölt országok a szóban forgó országok uniós programokban való részvételére irányadó, a vonatkozó keretmegállapodásokban, társulási tanácsi határozatokban vagy hasonló megállapodásokban meghatározott általános elvekkel és szerződési feltételekkel összhangban.
3. Az EGT-megállapodásban részt vevő EFTA-országok az EGT-megállapodás rendelkezéseivel összhangban;
4. Az európai szomszédságpolitikában részt vevő országok, az ezen országokkal együtt, az uniós programokban való részvételükre vonatkozó keretmegállapodások alapján meghatározott eljárásokkal összhangban.

Azoknak az országoknak a frissített listája, amelyek megfelelnek az 1295/2013 rendelet 8. cikkében foglalt feltételeknek, és amelyekkel a Bizottság megkezdte a tárgyalásokat, megtalálható az alábbi linken:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en

Az Ügynökség kiválaszthatja nem uniós tagállamból származó jelentkezők ajánlatát is, amennyiben az odaítélés napján a fent említett rendelet által meghatározott, az adott ország programban való részvételének feltételeit megállapító megállapodásokat már aláírták.

Támogatható projektek
A projekt időtartamától, igényeitől, természetétől és célkitűzéseitől függően a pályázóknak választaniuk kell az 1. vagy a 2. kategória között.
1. kategória - Kétéves projektek
A projektek e kategóriája:
- Legfeljebb 2 év időtartamú lehet (támogathatóság időtartama);
- Legfeljebb 100 000 euró támogatásra pályázhat, amely összeg a támogatható költségvetés legfeljebb 50%-át teszi ki;
- 3-10 támogatható irodalmi műből álló csomag fordításából és népszerűsítéséből áll (beleértve a lefordított művek összegzésének közzétételét is), amelyeket támogatható nyelvről támogatható nyelvre fordítanak le;
- Stratégiával rendelkezik a lefordított irodalmi művek fordítására, terjesztésére és népszerűsítésére.
Beadási határidő: 2018. május 23. 12:00 (brüsszeli idő)
Eredmények közzétételének határideje: 2018. szeptember
Kezdődátum: 2019. január-március

2. kategória - Partnerségi keretmegállapodások
- A partnerségi keretmegállapodáshoz való csatlakozás iránti kérelemnek tartalmaznia kell a megállapodás teljes időtartamára kiterjedő cselekvési tervet. A cselekvési tervnek a lefordított irodalmi művekből álló könyvcsomag hosszú távú fordítási, terjesztési és népszerűsítési stratégiáján kell alapulnia.
- A partnerségi keretmegállapodás szerinti projekteknek évente 5-10 darab támogatható irodalmi műnek a támogatható nyelvekről, illetve nyelvekre történő lefordítását és népszerűsítését kell tartalmaznia. Az ezt követő két évre vonatkozóan a partnerségi keretmegállapodás szerint kiválasztott pályázókat felszólítják egy évente 5-10 darab támogatható könyv lefordítására és népszerűsítésére vonatkozó ajánlat benyújtására.
- A partnerségi keretmegállapodás alapján a projekt támogatására odaítélt éves támogatás nem haladhatja meg a
100 000 EUR-t. Az igényelt támogatás nem haladhatja meg az éves támogatható költségvetés 50%-át.
Beadási határidő: 2018. május 23. 12:00 (brüsszeli idő)
Eredmények közzétételének határideje: 2018. szeptember
Kezdődátum: 2019. január - március

Támogatható nyelvek
A projektnek a nyelvekre vonatkozó következő követelményeknek is meg kell felelniük, függetlenül attól, hogy a kiadók melyik pénzügyi támogatási kategóriába tartoznak.
A) A forrás- és a célnyelvnek a programban részt vevő országok által "hivatalosan elismert nyelvnek” kell lennie. "Hivatalosan elismert nyelv” az adott ország alkotmányában vagy alaptörvényében ekként meghatározott nyelv;
B) Elfogadhatóak a latinról vagy ógörögről a programban résztvevő országok hivatalosan elismert nyelvére történő fordítások is;
C) A célnyelvnek a fordító anyanyelvének kell lennie (kivéve a kevésbé gyakori nyelvek esetében, amennyiben a kiadó megfelelő magyarázattal szolgál);
D)A fordításoknak határon átnyúló dimenzióval is rendelkezniük kell. Ezért a nemzeti irodalom fordítása egy adott ország egyik hivatalos nyelvéről egy másik hivatalos nyelvére nem támogatható.

Támogatható művek
A papír alapú és a digitális (e-könyv) formátum is elfogadható, amennyiben a művek eleget tesznek az egyéb támogathatósági kritériumoknak.
A) A fordítandó és terjesztendő műveknek magas irodalmi színvonallal kell rendelkezniük függetlenül az irodalmi műfajuktól (lehetnek például regények, novellák, színdarabok, versek, képregények vagy gyerekkönyvek).
B) A nem irodalmi művek nem támogathatóak, ilyenek például: önéletrajzok, életrajzok vagy fiktív elemeket nem tartalmazó esszék, útikönyvek, tudományos művek (úgymint történelem, filozófia, közgazdaság stb.), más tudományágakhoz (például fizikához, matematikához stb.) kapcsolódó művek.
C) Kizárólag már kiadott irodalmi művek támogathatóak.
D) Az eredeti irodalmi művek a programban részt vevő ország állampolgárai vagy lakosai által írt művek lehetnek, kivéve a latin vagy ógörög nyelven írott műveket.
E) Az irodalmi műveknek nem létezhet célnyelvi fordítása, kivéve, ha az új fordítás egyértelműen alátámasztott igényt elégít ki. A pályázóknak e célból be kell mutatniuk a mű új olvasókra gyakorolt várható hatását, és meggyőző indoklással kell szolgálniuk az új adott célnyelvre történő fordítás szükségességéről.

Támogatható tevékenységek
A) Magas irodalmi értéket képviselő irodalmi művek fordítása és kiadása bármilyen irodalmi műfajban, például: regények, novellák, színdarabok, versek, képregények és gyerekkönyvek;
B) A lefordított irodalmi művek kivonatának kiadói katalógushoz való fordítása a jogok eladásának elősegítése érdekében Európában és azon kívül;
C) Különleges rendezvények és marketing/terjesztés a lefordított irodalmi művek népszerűsítése érdekében az Unión belül és kívül, ideértve a digitális reklámeszközöket és a szerzők könyvvásárokon és irodalmi fesztiválokon történő népszerűsítését is.

Támogatják a kevésbé használt nyelvekről angolra, németre, franciára és (kasztíliai) spanyolra történő fordításokat is, mivel ez hozzájárulhat a művek szélesebb körben történő terjesztéséhez. Az Európai Unió Irodalmi Díját elnyert szerzők műveinek fordítását és népszerűsítését is támogatják.

Jelentkezéssel kapcsolatos lépések
Jelentkezés előtt keresse fel az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség weboldalát, hogy van-e aktuális pályázati kiírás, és olvassa el a terület pályázati útmutatóit.

EU Login
A pályázóknak rendelkezniük kell EU Login felhasználói fiókkal.
Amennyiben van már ilyen hozzáférése, úgy azzal az azonosítóval lépjen be.
A regisztrációhoz kérjük olvassa el a regisztrációhoz szükséges KÉZIKÖNYVET.

PIC
Minden olyan szervezetnek, amely részt vesz az adott projektben regisztrálnia kell a Résztvevői portálon, ahol is egy PIC (Participant Identification Code) számot fognak kapni. Ez szükséges a jelentkezési e-űrlap letöltéséhez. A portálon való bejelentkezéshez használják ECAS felhasználói nevüket és jelszavukat.
A regisztrációhoz kérjük olvassa el a REGISZTRÁCIÓS ÚTMUTATÓT.

Az elektronikus űrlap (eForm) generálásával és kitöltésével kapcsolatos technikai információkért olvassa el a TECHNIKAI ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁHOZ című dokumentumot.

Az űrlap tartalmi kitöltésével kapcsolatos útmutatásért, kérjük olvassa el a RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓT és a MAGYAR NYELVŰ PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓT.

Ne felejtse el ellenőrizni, mely dokumentumokat kell jelentkezéséhez csatolni!

A beadás során felmerülhetnek esetleges technikai problémák, melyek kapcsán kérjük látogasson el a következő oldalra: Elektronikus pályázat benyújtása - technikai problémák

Odaítélési kritériumok
A támogatható pályázókat a következő kritériumok alapján bírálják el:
1. Relevancia (40)
Ez a kritérium azt értékeli, hogy a projekt hogyan járul hozzá az európai irodalmi művek országok közötti forgalmához és a művekhez való hozzáférés javításához.

2. A tartalom és a tevékenységek minősége (25)
Ez a kritérium azt értékeli, hogy hogyan valósul meg a projekt a gyakorlatban (a lefordítandó mű minősége, a projektért felelős személyzet tapasztalata, munkafeltételek).

3. A lefordított csomag népszerűsítése és közzététele (20)
Ez a kritérium azt értékeli, hogy a projekt hogyan közelíti meg a lefordított irodalmi művek népszerűsítését Európában és azon kívül.

4. Az EU Irodalmi Díjának nyertesei (15)
Az Európai Unió Irodalmi Díját elnyert szerzők nyertes könyvéért három pont jár automatikusan (maximum 3 könyv, egyenként 5 pont).
http://kultura.kreativeuropa.hu/letolt/KrEu/Tajekoztato_muforditasi_projektek_2018.pdf

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum