Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Pályázat pályamunkák elkészítésére
Kiíró:
Magyar Rendészettudományi Társaság; Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Határidő:
09/17/2018
Érvényes:
09/17/2018
Tárgymutató:
pályamunkák a legális és illegális migrációról, illetve a menekültügyről
Pályázhat:
természetes személyek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Rendészettudományi Társaság (a továbbiakban: MRTT) Migrációs Tagozata, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (a továbbiakban: BMH), valamint a BMH Tudományos Tanács közös pályázatot hirdet olyan pályamunkák elkészítésére, melyek a legális és illegális migráció, illetve a menekültügy történetével, aktuális kérdéseivel, nemzetközi és hazai jogi szabályozásával, a jogalkalmazás gyakorlati kérdéseivel és problémáival foglalkoznak.
A pályázatra olyan tanulmányok elkészítését várjuk, melyek a fenti témakörök bármelyikével foglalkoznak. Az alábbi felsorolásban szereplő témákkal ötleteket kívánunk adni a potenciális pályázóknak:
A menekültügy aktuális kérdései, jogalkalmazási problémák és javaslatok, így különösen:
- A menedékkérők szabadságkorlátozásának európai gyakorlata.
- A menedékkérők területen maradási jogának változása Magyarországon.
- A menedékkérők regisztrációjára szolgáló központok (’hotspotok’) felállításának és működtetésének tapasztalatai.
- A menekültek áttelepítésének / áthelyezésének gyakorlata, nehézségei.
- Kísérő nélküli kiskorúak életkorának megállapítása, különös figyelemmel a tranzitzónai elhelyezése sajátosságaira.
- Különös befogadási / eljárási igényekkel rendelkező kérelmezők beazonosítása.
- A nemzetközi védelmet kérők ellátásának gyakorlata az egyes uniós országokban.
- Súlyos bűncselekmény, mint kizáró ok átültetése a nemzeti jogba és tagállami alkalmazása.
- A belső védelmi alternatíva gyakorlati kérdéskörei a hazai és nemzetközi gyakorlatban.
- A meghatározott társadalmi csoport fogalma és gyakorlati kérdései.
- Nemzetközi gyakorlat a menedékkérők szexuális irányultságának vizsgálata körében.
- Nemzetközi védelemben részesített személyek másodlagos mozgása az Európai Unión belül, és ennek korlátozására szolgáló lehetőségek.
- Nemzeti védelem: a befogadott jogállás sajátosságai, problémái.
- A migrációs válság eredménye, a lehetséges jövőkép vázolása a migráció struktúrájának változása területén.
- Menekültügy a 21. században: mobil információs eszközökön tárolt adatok és a közösségi média, mint bizonyítékok a menedékjogi eljárásban.
- Visszatekintő elemzés az integrációs szerződés, mint megszűnő jogintézmény hatályának éveire és gyakorlati tapasztalataira.

A legális és illegális migráció aktuális kérdései, jogalkalmazási problémák és javaslatok, így különösen:
- A visszafogadási egyezmények jövője és a lehetséges irányok feltérképezése.
- Az Európai Unió és Magyarország visszatérési politikájának működése, gyakorlati kérdései.
- A schengeni tagságunk tapasztalatai, gyakorlati megközelítésben.
- Az integrált határbiztonsági modell gyakorlati működése.
- A FRONTEX működése és az együttműködés hazai jellemzői.
- Érvek és ellenérvek a vízummentesség kiterjesztése tekintetében - gyakorlati és elméleti aspektusból.
- Az osztott és párhuzamos hatáskörök zavara gyakorlati megközelítésben az idegenrendészeti szakterület vonatkozásában.
- A bevándorlási összekötő tisztviselői hálózat működésének hazai és nemzetközi tapasztalatai.
- A gyermek érdekeinek megjelenése a magyar migrációs szabályokban - Megfelel-e a magyar helyzet a nemzetközi elvárásoknak?
- Egyszerűsödhet-e tovább az összevont kérelmezési eljárás?
- Van-e megoldás a szabad mozgás és tartózkodás jogával történő visszaélésekre?

Menekültügyi és idegenrendészeti területet is érintő aktuális kérdések, jogalkalmazási problémák és javaslatok, így különösen:
- A személyazonosítás problematikája a menekültügyi és idegenrendészeti eljárásban.
- A tagállamok gyakorlatának feltérképezése a személyazonosítás technikai és gyakorlati eredményei vonatkozásában az idegenrendészeti szakterületen.
- Az Európai Unió Bíróságának migrációs tárgyú döntéshozatala az elmúlt 3 év vonatkozásában.
- A magyar bíróságok migrációs tárgyú ítélkezési gyakorlatának feltérképezése az elmúlt 5 év távlatában, különös tekintettel a reformatorius jogkör változására.
- Az idegenrendészeti és menekültügyi eljárás kapcsolódási pontjai, az átfedések és a kapcsolat nélküli pontok problematikája.
- Dublini transzfer vagy visszatérési művelet? A végrehajtás irányainak problematikája, következménye.
- A tagállamok gyakorlatának feltérképezése az elektronikus ügyintézés vonatkozásában.
- A nemzetközi migráció bűnügyi hatásai.
- A migráció megjelenése a biztonságpolitikában.
- A külföldiek státuszváltoztatásának hatása a migrációra.

Pályázhatnak: természetes személyek
Pályázni egyénileg vagy kollektív munkával, illetve egy vagy több művel is lehet. Pályaműként eddig még nem publikált, máshová be nem nyújtott dolgozatot, tanulmányt lehet csak beküldeni.

A pályaművek elbírálásakor lényeges szempont a megadott témához való kötődés, a következtetések és javaslatok gyakorlati alkalmazhatósága, valamint a feldolgozás igényessége. A feldolgozás igényessége alatt a téma vonatkozó szakirodalmának ismerete, annak alkotó módon való alkalmazása, új szakmai-tudományos ismeretek, összefüggések, módszerek és eljárások megfogalmazása, kidolgozása értendő. Elvárás továbbá az is, hogy a dolgozat tartalmilag és formailag rendszerezett, logikus felépítésű legyen.
A pályázat díjazása
A pályaműveket a BMH Tudományos Tanács, illetve az MRTT Migrációs Tagozat Elnöksége - a pályáztatók által felkért szakterületi bírálók bevonásával - bírálja el, és dönt a díjak odaítéléséről. A pályázatra beérkező tanulmányok közül a BMH Főigazgatója a pályázat győzteseit az alábbiak szerint pénzjutalomban részesíti:
Első díj: 250 000 Ft (bruttó)
Második díj: 150 000 Ft (bruttó)
Harmadik díj: 100 000 Ft (bruttó)
A pályázat postára adásának határideje: 2018. szeptember 17.
A pályázatok elbírálása: 2018. október 26-ig.
Eredményhirdetés
A pályázat eredményhirdetésére és a díjak átadására az MRTT Migrációs Tagozat Elnökségének, valamint a BMH Tudományos Tanácsának javaslata alapján novemberben, a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvények keretében kerül sor.
A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni:
MAGYAR RENDÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSASÁG MIGRÁCIÓS TAGOZATA
Klenner Zoltán titkár részére
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar
Bevándorlási és Állampolgársági Tanszék
1441 Budapest, Pf. 60.
A pályázat egyéb formai és tartalmi kritériumai:
- A pályaművek maximális terjedelme két szerzői ív (80.000 karakter) lehet, a szövegszerkesztés során a "Times New Roman” betűtípust és 12-es betűméretet kérjük alkalmazni.
- A pályázati anyagot egy A/4 méretű zárt borítékban (tasakban) kell elhelyezni, a fentiek szerint megcímezve. A FELADÓ helyére az alábbiakat kell írni:
o "MRTT MT 2018. évi tudományos pályázata”
o A pályamű címe
o Jelige

A benyújtásra kerülő pályázat az alábbiakat tartalmazza:
1. A pályamunka 2 darab nyomtatott-fűzött példányban. A pályamunka fedlapján szerepeljen a pályamű címe és a jelige.
2. A pályamunka elektronikus formában (CD-n vagy pendrive-on). Az elektronikus változatnak teljes mértékben meg kell egyezni a nyomtatott változattal.
3. Egy darab normál méretű és lezárt kis boríték, melynek külsején a jeligét és a pályamű címét kell feltüntetni. A borítékba helyezve a következő adatokat kérjük megadni:
o A pályamű címe
o A pályázó neve (születési név is)
o Anyja neve
o Születési helye és ideje
o Munkahelye és beosztása (munkaköre)
o Állandó lakcíme
o Telefonszáma és e-mail címe
o Az esetleges pályadíjra tekintettel az adó- és TAJ-szám, továbbá az átutalási bankszámlaszám
o Egy gépelt oldal terjedelemben a pályamű rövid tartalmi ismertetése
o Nyilatkozatot, amelyben a szerző nyilatkozik arról, hogy a pályamű teljes egészében saját szellemi terméke

Az elbírálás során minden esetben kizárásra kerülnek azok a pályázók, akik bármilyen formában névvel látják el a kinyomtatott vagy az elektronikus formában benyújtott pályaművet, mely alapján azok értékelése előtt beazonosítható lenne személyük.
A pályázó a pályamű benyújtásával tudomásul veszi, hogy díjazás esetén a pályamű a pályázat kiíróinak közös tulajdonába kerül. Az MRTT Migrációs Tagozata és a BMH Tudományos Tanács fenntartja a jogot, hogy a díjakat az egyes eredmény-kategóriákban ne adják ki, vagy megosztott díjazást alkalmazzanak.
A pályázattal kapcsolatos további információ a klenner.zoltan@uni-nke.hu e-mail címen kérhető.
http://www.rendeszet.hu/content/p%C3%A1ly%C3%A1zati-felh%C3%ADv%C3%A1s-3

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum