Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Zöld udvar 2018
Kiíró:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Határidő:
06/15/2018
Érvényes:
06/15/2018
Tárgymutató:
Zöld udvar 2018 Ferencvárosban
Pályázhat:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros területén lévő társasházak
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pályázat ZÖLD UDVAR 2018 címmel Ferencváros területén lévő társasházak részére

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága ZÖLD UDVAR 2018 címmel pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros területén lévő társasházak részére.
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság célja:
a társasházak belső, zárt, jól körülhatárolható, a társasházhoz tartozó udvarán közös zöldterületek létrehozása, valamint a meglévő kertek zöldfelületeinek növelése, fejlesztése.
A pályázat tervezett keretösszege: bruttó 7 millió Ft.

I. A pályázat célja: Budapest IX. Kerület Ferencváros területén lévő társasházak belső udvarán közös zöldterületek létrehozása, valamint a meglévő kertek zöldfelületeinek növelése, fejlesztése.

II. A támogatás jellege, mértéke:
A támogatás utófinanszírozású, vissza nem térítendő támogatás.
A pályázat támogatási intenzitása 50%-os (50% társasházi önrész, 50% önkormányzati támogatás), melyet semmilyen egyéb tényező nem befolyásol. Az Önkormányzat a jóváhagyott beruházási költség (100 000 Ft-tól 1 000 000 Ft-ig) 50%-át ítéli oda támogatásként a nyertes társasház részére.
A társasház az általa megjelölt tevékenységek, munkálatok közül jogosult maga meghatározni a prioritásokat, tehát az elvégezendő munkálatok, tevékenységek sorrendiségét, melyeket meg kíván valósítani az elnyert összeg függvényében.

III. A pályázat benyújtásának feltételei:
1.) Pályázat csak az elbírálást követően megkezdett tevékenységekre, munkákra nyújtható be. A támogatás kizárólag bruttó 100 000 Ft-ot elérő, és bruttó 1 000 000 Ft-ot meg nem haladó projektköltségű tevékenységekre, munkálatokra vehető igénybe.
2.) A pályázó csak akkor részesülhet támogatásban, ha a közgyűlési határozatban a társasház a tervezett munka elvégzésével, a pályázaton való részvétellel egyetért, a pályázati felhívás feltételeit elfogadja, az önrészt vállalja, valamint a kert további fenntartását, gondozását vállalja.

IV. Pályázatnak tartalmaznia kell:
1.) Pályázó nevét, címét, cégszerű aláírását, kapcsolattartó nevét, elérhetőségét.
2.) Pályázati cél meghatározását.
3.) A társasház udvarának paramétereit, műszaki alaprajzot (feltüntetve az udvar burkolatait, azok minőségét, típusát, vízelvezetési lehetőségeket).
4.) Pályázati cél megvalósítási tervét (felhasználni kívánt növények faját, mennyiségét, az ültetés helyét, továbbá az egyéb felhasználandó anyagok - dézsa, termőföld stb. - tételes felsorolással és vázlatrajzzal).
5.) A megvalósítás várható tételes kivitelezői költségét.
6.) Saját vagy egyéb külső forrás megnevezését (az önrész a teljes összeg 50%-a kell, hogy legyen). A pályázó az önrész összegét köteles forintban meghatározni.
7.) A társasház közgyűlési határozatát (melyet a közös képviselő, a Számvizsgáló Bizottsági/Intéző Bizottsági tagok ellenjegyeztek), melyben döntött a tervezett munka elvégzéséről, a pályázaton való részvételről, a pályázati felhívás feltételeinek elfogadásáról, az önrész vállalásáról, valamint a kert további fenntartásának, gondozásának vállalásáról.
8.) A tevékenység, munka megvalósítására vonatkozó időbeli ütemtervet.

V. A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázat benyújtásának határideje: legkésőbb 2018. június 15. 16 óráig
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata környezetvédelmi munkatársa részére (Teszár Hedvig, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.) ügyfélfogadási időben. A borítékra kérjük, írják rá: "ZÖLD UDVAR PÁLYÁZAT 2018"
A pályázattal kapcsolatban további információk a 217-1725-ös telefonszámon, illetve a kornyezetvedelem@ferencvaros.hu címen kérhetőek.

VI. A pályázatok elbírálása, bírálati szempontok:
Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
a) nem felel meg a jelen pályázati felhívásban meghatározott formai és tartalmi követelményeknek, nem tartalmazza az összes előírt mellékletet,
b) a pályázat műszaki tartalma nem egyezik meg pontosan a közgyűlés által elfogadott célokkal.
c) a társasház az előző évi zöld udvar pályázaton elnyert támogatásával 2018. január 15-ig nem számolt el.
A pályázatokat a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el.

VI. A támogatás folyósítása:
A pályázaton nyertes társasház közös képviselője teljes körűen felel az Önkormányzat által biztosított támogatás jogszerű felhasználásáért.
A nyertes társasház képviselője köteles levélben értesíteni a Polgármesteri és Jegyzői Kabinet Környezetvédelmi Csoportját a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról.
Az elnyert támogatás kifizetésére kizárólag a szabályosan összeállított, előzőekben megjelölt mellékletekkel együtt benyújtott iratanyag esetében kerülhet sor, a pályázati anyagban meghatározott, a VVKB által jóváhagyott célokra!
A jóváhagyott támogatási összeget - a Polgármesteri és Jegyzői Kabinet teljesítés igazolását követő 30 munkanapon belül - a Pénzügyi Iroda utalja át a nyertes pályázó által megadott bankszámlára.
A nyertes pályázó a támogatás összegét legkésőbb 2018. december 31. napjáig használhatja fel.
A támogatást a beadott pályázatban előre megjelölt tételektől eltérő módon - a pályázó kérelmére - a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság előzetes hozzájárulásával lehet felhasználni.
http://www.ferencvaros.hu/index0.php?name=palyazat_180615_ZoldUdvar

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum